start

 

Pontus Påhlsson

Medlem i advokatsamfundet sedan 1988.

Pontus Påhlsson har varit verksam på advokatbyrån sedan 1985. Bland hans verksamhetsområden återfinns allmän affärsjuridik, entreprenadjuridik och olika typer av tvistelösningar. Hans verksamhet har inriktning mot entreprenad, fastighetsjuridik och plan och byggfrågor. Pontus hjälper även sina klienter med upprättande av olika kommersiella avtal.

Pontus uppträder som ombud i skiljeprocesser, är anlitad som skiljeman i kommersiella tvister och har erfarenhet som ledamot i överbesiktningsnämnder.

Arbetet på advokatbyrån föregicks bland annat av anställning på inkassobyrå och som bankjurist på dåvarande Första Sparbanken i Göteborg.

Stampgatan 14
|
411 01 Göteborg
|
031-805 805
|