start

 

Magnus Hedenberg

Ålder: född 1961

Juris kandidatexamen 1988, Lunds Universitet

Notarietjänst på länsrätt under 1988-1989

Medlem i advokatsamfundet sedan 1993

Magnus Hedenberg har hanterat en stor mängd tvistemål, främst som ombud. Tvisterna har ofta handlat om allmän fastighetsrätt, entreprenadjuridik, hyra och andra tvister av affärsrättslig natur, exempelvis mål om fordran. Oftast har klienten varit ett mindre eller medelstort företag. Merparten av de tvister som har hanterats har handlagts i allmän domstol. Magnus Hedenberg har också haft uppdrag som medlare samt har deltagit i skiljeförfarande.

Advokat Hedenberg har varit förordnad försvarare i ett stort antal brottmål, under senare år i stor utsträckning i mål avseende så kallade eko-brott.

Han har stor erfarenhet av juridisk rådgivning till små och medelstora företag; bland annat genom rollen som rådgivare i Företagarförbundets panel för rådgivning till medlemmarna.

Har författat boken ”Byte och annan överlåtelse av hyresrätt”, Nordstedts förlag, 1994 och 1998. Boken behandlar hur och under vilka förutsättningar hyreslägenheter och lokaler kan överföras till andra.

Har en jur kand examen från Lunds Universitet samt kompletterande kurser. Utbildningen hade en företagsjuridisk profil; innehållande bland annat mer företagsekonomi, skatterätt och bolagsrätt än vad som är gängse samt innehöll exempelvis transporträtt och exporträtt.
Stampgatan 14
|
411 01 Göteborg
|
031-805 805
|