start

 

Niklas Anderholm

Medlem i advokatsamfundet sedan 1984.

Efter tingstjänstgöring vid Kristianstads tingsrätt har Niklas Anderholm varit verksam på advokatbyrå sedan 1981. Han sysslar med allmän praktik med särskild inriktning på brottmål, målsägandebiträden, svensk och internationell familjerätt samt personskadereglering.

Stampgatan 14
|
411 01 Göteborg
|
031-805 805
|